Anglicko prichádza s „najsľubnejším modelom“ malého modulárneho reaktora

Plán Spojeného kráľovstva uviesť do prevádzky v priebehu nasledujúceho desaťročia najnovšiu jadrovú technológiu sa posunul o krok bližšie, a to zverejnením výzvy na predloženie argumentov. Tá stanovuje vládou navrhovaný prístup k vybudovaniu prvého pokročilého demonštratívneho modelu malých modulárnych reaktorov (SMR).

0
78
Stavenisko Hinkley Point C - nočný pohľad

Anglická vláda uviedla, že konkrétne preskúma vysokoteplotné plynom chladené reaktory (HTGR) ako najsľubnejší model demonštračného programu, v rámci ktorého ministri investujú 170 miliónov libier na dodanie do začiatku 30. rokov.

Navrhované elektrárne s HTGR sú menšie a flexibilnejšie ako konvenčné jadrové elektrárne a mohli by byť postavené za zlomok nákladov, uviedlo ministerstvo obchodu, energetiky a priemyselnej stratégie. Spojené kráľovstvo dúfa, že bude schopné vyrábať nielen elektrinu na napájanie domov v rozvodnej sieti, ale aj vytvárať aj nízkouhlíkový „zelený“ vodík. Navyše, aj vďaka generovaniu extrémne vysokých teplôt, môže do štyridsiatych rokov pomôcť dekarbonizovať priemysel a potenciálne napájať siete diaľkového vykurovania.

Teplo v prospech jadra

Asi tretina britských emisií uhlíka pochádza z tepla, pričom značná časť je z ťažkých priemyselných procesov. Pri teplote 500 °C až 950 °C, vyššej ako u iných typov pokročilých reaktorov, môžu HTGR výrazne znížiť emisie z procesov, akými sú výroba cementu, papiera, skla a chemikálií v priemyselných oblastiach Anglicka.

Ministri teraz žiadajú názory priemyslu a verejnosti na zámer vlády preskúmať potenciál HTGR pre svoj demonštračný projekt. Cieľom výzvy na predloženie argumentov je posilniť vládnu databázu dôkazov o potenciáli pokročilých modulárnych reaktorov a najmä HTGR.

Ministerka energetiky Anne Marie Trevelyanová uviedla, že zatiaľ čo obnoviteľné zdroje ako vietor a slnečná energia sa stanú neoddeliteľnou súčasťou toho, odkiaľ bude elektrina krajiny pochádzať do roku 2050, vždy budú od jadra vyžadovať stabilnú nízkouhlíkovú elektrinu v základnom zaťažení. „Preto spolu s rokovaniami s vývojármi jadrovej elektrárne Sizewell C v Suffolku pokračujeme vo využívaní novej a vzrušujúcej pokročilej jadrovej technológie.“

Energetická biela kniha

Vláda uviedla, že dnešný krok nadväzuje na záväzok prijatý v energetickej bielej knihe a 10-bodovom pláne premiéra Borisa Johnsona na investovanie 170 miliónov libier do programu výskumu a vývoja pokročilých SMR v rámci balíka 385 miliónov na urýchlenie vývoja ďalších flexibilných jadrových technológií.

Pokročilé SMR používajú nové typy paliva a chladív v porovnaní s konvenčnými reaktormi, ktoré na chladenie zvyčajne používajú vodu. Medzinárodne existuje šesť hlavných typov vyspelých technológií SMR, ktoré by mohli hrať úlohu pri dosahovaní čistej nuly, pričom niektoré potenciálne môžu opätovne použiť vyhorené jadrové materiály ako nové palivo. V britskom demonštračnom programe sa však zvažujú HTGR s jedným z najvyšších teplotných výkonov.

Zelená taxonómia

Medzitým sa ministerstvo obchodu, energetiky a priemyselnej stratégie pripravuje predložiť súhrn argumentov o jadrovej energii pracovnej skupine, ktorá bude vláde podávať správy o tom, ako riešiť jadrovú energiu v rámci zelenej taxonómie Spojeného kráľovstva.

Zelená taxonómia bude spoločným rámcom stanovujúcim pravidlá pre investície, ktoré možno definovať ako environmentálne udržateľné. „Investori a spotrebitelia jednoduchšie porozumejú tomu, ako firma vplýva na životné prostredie, a podnietia sa tak väčšie investície do fondov, ktoré pomôžu Anglicku dosiahnuť čistú nulu,“ uviedla vláda.

Londýnska Asociácia jadrového priemyslu (NIA) uviedla, že toto oznámenie je „vzrušujúci a dôležitý“ krok k dodaniu pokročilého demonštratívneho reaktora, ktorý je kľúčovou súčasťou budúcnosti jadrovej energetiky v mixe čistých energií.

Dúfame, že vláda bude rýchlo napredovať, aby súhlasila s vyrovnaním financovania a termínom dodania reaktora v tomto roku.

– Asociácia jadrového priemyslu (NIA)

Generálny riaditeľ NIA Tom Greatrex tiež vyzval na naliehavé opatrenia v súvislosti s novým modelom financovania, ktorý zaistí, že Spojené kráľovstvo môže dodávať jadrovú energiu, veľkú i malú, s cieľom zabezpečiť nulovú čistú budúcnosť.