Jadrová energia bude pravdepodobne zahrnutá do taxonómie, tvrdí kľúčový komisár

Európska únia pravdepodobne zahrnie plyn a jadrovú energiu medzi udržateľné investície do svojho navrhovaného zoznamu zelených investícií tzv. taxonómie, ktorá má byť predstavená v polovici januára, uviedol kľúčový komisár.

0
101
Európska únia

O tzv. taxonómii sme v tomto roku už niekoľkokrát informovali. Tvoriaca sa európska taxonómia udržateľných investícií rozlišuje hospodárske činnosti podľa toho, aký majú vplyv na životné prostredie a či prispievajú k dosahovaniu vytýčených klimatických cieľov. Delí ich na udržateľné, resp. „zelené“, a na tie, ktoré tento status nebudú mať. Najväčšie kontroverzie z pohľadu pripravovanej taxonómie pritom dlhodobo vyvoláva jadrová energetika.

„Ak nechcete jadrovú energiu, musíte byť pragmatickí a nepripustiť ideologickú tvrdohlavosť,“ povedal šéf pre vnútorný trh Európskej únie Thierry Breton v rozhovore, ktorý cez víkend zverejnil nemecký denník Die Welt. Dodal, že plyn nie je ideálnym zdrojom energie, ale je lepší než uhlie.

Atómová energia a zemný plyn nám pomôžu splniť naše klimatické ciele. To je dôvod, prečo v komisii počítame s predstavením taxonómie, ktorá zahŕňa jadrovú energiu a zemný plyn.

– Thierry Breton

Európska únia stále diskutuje o pravidlách taxonómie udržateľných financií, ktoré stanovujú investície, ktoré sa budú považovať za ekologické. Dlho očakávaný verdikt rozdeľuje členské štáty EÚ, z ktorých niektoré tvrdia, že jadrová energia by nemala byť zahrnutá do taxonómie, ktorej cieľom je pomôcť EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.

Taxonómia je balík nariadení, ktorými sa riadia investície do činností, ktoré sú podľa EÚ šetrné k životnému prostrediu. Brusel dúfa, že pravidlá nasmerujú súkromný kapitál do projektov šetrných ku klíme.

V rámci 27-člennej EÚ prebieha veľká diskusia o tom, či jadro považovať za čistý zdroj energie.

Európska komisia sa rozhodla nezaradiť jadrovú energiu do taxonómie, uviedla však, že ju zaradí do doplnkového delegovaného aktu. Zákon by zahŕňal technické skríningové kritériá na určenie podmienok, za ktorých by sa jadrová energia mohla považovať za prispievajúcu k udržateľnosti a zmierňovaniu zmeny klímy.

Rozhodnutie komisie o jadrovej energii sa oneskorilo o mesiace a čelilo silnému lobingu zo strany vlád EÚ, ktoré nesúhlasia s tým, či si jadro zaslúži označenie „udržateľné“.

Desať 10 krajín EÚ sa nedávno vyslovilo za jadrovú energiu a vyhlásilo, že je „absolútne nevyhnutné“, aby bola zahrnutá do taxonómie do konca tohto roka. Uviedli, že jadrová energia je cenovo dostupný, stabilný a nezávislý zdroj energie. Po prvé preto, že na rozdiel od plynu chráni európskych spotrebiteľov pred kolísaním cien. Po druhé preto, že rozhodujúcou mierou prispieva k nezávislosti zdrojov energie a výroby elektriny v EÚ.

Ministri z Nemecka, Rakúska, Portugalska, Dánska a Luxemburska uviedli, že sú proti začleneniu jadrovej energie do taxonómie.