Vyšehradské krajiny vyzývajú Európsku úniu na podporu jadrovej energie

Posilnenie energetickej nezávislosti a bezpečnosti pri dekarbonizácii výroby energie a udržaní dostupných cien energií bude možné len prostredníctvom kombinovaného využívania jadrovej a obnoviteľnej energie, uviedli v spoločnom vyhlásení predstavitelia krajín Vyšehradskej štvorky.

0
35
Európska únia

János Süli, minister zodpovedný za jadrový projekt Paks 2 v Maďarsku a predstavitelia českej, poľskej a slovenskej vlády podpísali spoločné vyhlásenie počas návštevy jadrovej elektrárne Paks. Vo vyhlásení sa uvádza, že Vyšehradská štvorka je odhodlaná využívať jadro, pretože jadrové elektrárne môžu pomôcť Európskej únii dosiahnuť jej ciele v oblasti klimatickej neutrality, a zároveň posilniť bezpečnosť dodávok a poskytovať čistú elektrinu za dostupné ceny.

Štyri vlády vyzvali Brusel, aby jadro považoval za udržateľný zdroj energie taxonómii trvalo udržateľných financií EÚ, keďže v rámci 27-členného bloku prebieha veľká diskusia o tom, či jadro považovať za čistý zdroj energie.

Európska komisia sa rozhodla nezaradiť jadrovú energiu do taxonómie, uviedla však, že ju zaradí do doplnkového delegovaného aktu. Zákon by zahŕňal technické skríningové kritériá na určenie podmienok, za ktorých by sa jadrová energia mohla považovať za prispievajúcu k udržateľnosti a zmierňovaniu zmeny klímy.

Vyšehradská štvorka je kultúrnou a politickou alianciou štyroch stredoeurópskych krajín – Maďarska, Českej republiky, Poľska a Slovenska – z ktorých všetky sú členmi EÚ a NATO. Tieto štyri krajiny majú spolu 14 komerčne prevádzkovaných jadrových reaktorov. Poľsko žiadne nemá, ale oznámilo ambiciózne plány na novú výstavbu.

Vyšegrádska deklarácia nasleduje po podobnej deklarácii 10 krajín EÚ – vrátane Vyšehradskej štvorky – ktoré sa vyslovili za jadrovú energiu a vyhlásili, že je „absolútne nevyhnutné“, aby bola jadrová energia zaradená do rámca udržateľnej finančnej taxonómie bloku pred koncom tohto roka.

V stanovisku v mnohých európskych novinách krajiny uviedli, že jadro je cenovo dostupný, stabilný a nezávislý zdroj energie. Po prvé preto, že na rozdiel od plynu chráni európskych spotrebiteľov pred kolísaním cien. Po druhé preto, že rozhodujúcou mierou prispieva k nezávislosti zdrojov energie a výroby elektriny v EÚ. Ministri z Nemecka, Rakúska, Portugalska, Dánska a Luxemburska oznámili, že sú proti začleneniu jadrovej energie do taxonómie. V spoločnom vyhlásení uviedli, že zahrnutie jadrovej energie by poškodilo dôveryhodnosť taxonómie a jej užitočnosť.